Micro Business Solutions - pravi partner

Preduzeće Alma Quattro prilikom izbora partnera uvek insistira na striktnom poštovanju najviših standarda poslovanja i kvaliteta. Pažljiv izbor je posebno važno i osetljivo pitanje u situacijama kada partner mora u potpunosti da se upozna sa svim aspektima poslovanja i da ima pristup informacijama vezanim za poslovanje, kao što je slučaj sa razvojem softverskog rešenja koje treba da pokrije veći deo poslovnog procesa.

Specifična oblast poslovanja preduzeća Alma Quattro je zahtevala višegodišnji rad na osmišljavanju originalnog i jedinstvenog poslovnog alata koji će u potpunosti odgovarati našim potrebama. Takav cilj je ostvaren zahvaljujući visoko stručnom i profesionalanom razvojnom timu preduzeća Micro Business Solutions, koji je uspešno ispratio zahteve i strategiju razvojnog odeljenja Alma Quattro.

Pored stručnosti i profesionalnog odnosa prema poslu i sveukupnoj saradnji, bili smo prijatno iznenađeni mogućnostima ekspertskog tima MicroBS-a da se u veoma kratkom roku upozna sa svim aspektima našeg poslovanja i da naše ideje ugradi u poslovni sistem "Medianet". Zahvaljujući takvoj saradnji kompletno poslovanje je podignuto na kvalitativno viši nivo, omogućivši nam automatizaciju velikog broja procesa.

Tokom čitavog razvoja i kasnije implementacije rešenja, uvek smo mogli da se oslonimo na konsultantske usluge preduzeća Micro BS i da budemo sigurni da će naši projektanti i menadžeri, uz njihovu pomoć, pronaći najbolja rešenja.

Specijalna nagrada Diskobolos, koja je dodeljena poslovnom sistemu Medianet, samo je potvrda visokog kvaliteta.

Razvoj sistema "Medianet" se nastavlja implementacijom aktuelnih tehnoloških inovacija uz aktivno učešće našeg višegodišnjeg partnera - preduzeća MicroBS.

Alma Quattro
Zoran Jović
IT manager