Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt
Razvoj softvera po narudzbini Open Text ECM resenja (Document management) Mobilni uredjaji Mobilna resenja (magacin, terenski rad)
 
Mobilna rešenja
Mi u MicroBS-u se bavimo razvojem funkcionalnih rešenja, prilagođenih zahtevima svakog korisnika ponaosob. U tom razvoju, po pitanju softverskih rešenja za terenske ekipe, partneri smo sa nacionalnim mobilnim operaterom i jednom od najuspešnijih srpskih kompanija, Telekom Srbija.
Kolibri S - kompletno rešenje za vaše servisne ekipe na terenu

Naše preduzeće Micro Business Solutions d.o.o. je autor softverskog rešenja KolibriS za rad servisera na terenu. Sistem se sastoji od web aplikacije za helpdesk/call centar (primanje zahteva/naloga za servis od strane internih lica i njihovih krajnjih korisnika) i PDA rešenja za servisere na terenu (sa hardverom). Ukratko:

Call centar
 • Evidentiranje servisnih zahteva, direktno od strane klijenta ili od strane specijalizovanog Call centra
 • Inicijalna obrada zahteva, uz mogućnost odbijanja i dodavanja napomena
 • Kreiranje servisnog naloga odgovarajućem šefu servisa
 • Pregled naloga koje šef servisa kreira za servisere i izveštaja sa terena
 • Pregled i pretraživanje arhive

Šef servisa
 • Pristup nalozima koji su kreirani za njega, kao i pregled originalnih servisnih zahteva od kojih su nalozi kreirani
 • Raspoređivanje servisera
 • Pregled i potvrđivanje izveštaja sa terena
 • Pregled i pretraživanje arhive

Serviser na terenu
 • Automatsko preuzimanje podataka o nalozima na uređaje
 • Kreiranje izveštaja, sa detaljima o intervenciji
 • Mogućnost kreiranja i izveštaja bez naloga
 • Automatska sinhronizacija sa centralnom bazom
 • Mogućnost pristupa web aplikaciji, u slučaju potrebe, i kreiranja izveštaja


Micro BS je razvojno softversko preduzeće i u mogućnosti je da razvije sistem prema zahtevima ili ga prilagodi bilo kakvim specifičnim zahtevima korisnika. U dosadašnjoj praksi smo imali podjednako iskustvo sa oba navedena modela.


Do sada smo ostvarili povezivanje naših aplikacija sa HansaWorld Enterprise, SAP, Diglas, Wings, Business Art, Pantheon i Microsoft Navision poslovnim sistemima, a moguće je povezivanje sa bilo kojim drugim sistemom na isti ili sličan način.Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt

Copyright (C) 2014 Micro Business Solutions.