U saradnji sa kompanijom Telekom Srbija nudimo poslovnim korisnicima dinamička softverska rešenja za automatizaciju upravljanja radom terenskih službi

U saradnji sa kompanijom Telekom Srbija nudimo poslovnim korisnicima dinamička softverska rešenja za automatizaciju upravljanja radom terenskih službi Ponuda uključuje mobilni uređaj Motorola MC65, softverska rešenja iz familije Kolibri, usklađena sa Vašim potrebama i mt:s SIM kartice koja omogućava sve potrebne vidove komunikacije između terenskih službi i centrale. Na ovaj način je Telekom Srbija terenskim službama omogućio vezu sa centralom putem privatnog APN-a (Access Point Name). Svaka zloupotreba je isključena, jer samo mobilni uređaji iz privatnog APN-a imaju pravo pristupa. Više o samoj ponudi možete pročitati na sledećoj strani: http://www.mts.telekom.rs/index.php/kolibri.html