Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt
Razvoj softvera po narudzbini Open Text ECM resenja (Document management) Mobilni uredjaji Mobilna resenja (magacin, terenski rad)
 
Saradnja Micro BS i Nestle
11.2013


Projekat koji je razvijen za Nestle predstavlja jedno od kompleksnijih rešenja koje smo imali prilike da razvijemo. Omogućava lakšu i potpuno preciznu i tačnu manipulaciju dokumentima (otpremnicama) na terenu, tako da se kroz sistem evidentiraju sva zaduženja i razduženja dokumenata od strane vozača. Prilikom arhiviranja dokumenata se dokumenti skeniraju ADF (Automatic document feed) skenerom, kreiraju se PDF dokument koji se snima u eDocs Document Management sistem. Da ne bi dolazilo do grešaka prilikom sortiranja i razdvajanja dokumenata koji se arhiviraju, prepoznavanje dokumenata se radi na osnovu barkoda skeniranog dokumenta, tako da ne postoji mogućnost da dođe do greške.

Vrši se import podataka o dokumentima kojima treba zadužiti vozače, tako da ne postoji mogućnost da se neki od dokumenata propusti prilikom preuzimanja, a isto tako i prilikom razduživanja. Ukoliko dođe do ovoga, alarmira se ukoliko je ostalo nešto ne preuzeto/nerazduženo.

Moguće je automatsko zaduživanje/razduživanje, u zavisnosti od odabranih podešavanja aplikacije.

Moguće je videti trenutni status dokumenata, različite izveštaje, a eDocs DM omogućava pretragu arhiviranih dokumenata po različitim parametrima, i pregled istih.
Pročitajte još o OpenText - eDocs.
Pogledajte i sva naša rešenja.


Natrag na listu novosti


Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt

Copyright (C) 2014 Micro Business Solutions.