Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt
Razvoj softvera po narudzbini Open Text ECM resenja (Document management) Mobilni uredjaji Mobilna resenja (magacin, terenski rad)
 
Projektovanje
Naše iskustvo u razvoju informacionih sistema i njihovoj implementaciji može da se iskoristi na razne načine. Micro Business Solutions, pored implementacije rešenja koja zastupa i razvoja rešenja po porudžbini, pruža i profesionalne konsalting usluge koje obuhvataju IT savetovanje, izradu studije izvodljivosti, izradu sistem analize, upravljanje projektima, usluge medijatora kod implementacije od strane trećeg lica, i pomoć pri razvoju softvera.
Naši stručnjaci, pored klasičnog razvoja i uvođenja softvera, nastoje da vam pruže dodatne usluge, kako biste na najbolji način iskoristili svoju investiciju u svoj softverski sistem, i ostvarili značajna poboljšanja u svom poslovanju.

Do sada smo imali prilike da učestvujemo kao konsalting kompanija u fazama:


Procena funkcionalnih potreba, snimanje poslovnog procesa i reinženjering
Zahvaljujući znanjima kojima raspolažemo i dugogodišnjem iskustvu u oblasti razvijanja i uvođenja softvera, naš tim može vam pomoći da, na adekvatan način, identifikujete sve funkcionalne potrebe koje softver treba da zadovolji u cilju unapređenja poslovanja vaše kompanije. Ovo možemo da radimo nezavisno od toga da li ćemo mi biti isporučilac softvera ili ne.

Naš tim može da Vam pomogne da izvršite kompletnu analizu svih poslovnih procesa i na osnovu toga da predloži za koje procese je potrebno izvrštiti reinženjering kao i način na koji je to najbolje odraditi.

Kao posledica ovog procesa, korisniku ostaje dokument o funkcionalnim zahtevima koji je u vlasništvu naručioca i koji naručilac može koristiti kao dokumentaciju za traženje ponuda drugih izvođača.

Sve informacije koje sakupimo u toku ovog procesa tretiramo kao poslovnu tajnu, a sva navedena dokumenta se overavaju potpisom ovlašćenih lica od strane Micro BS d.o.o. i naručioca posla.


Studija izvodljivosti i opravdanosti projekta:
Konsultantske usluge našeg preduzeća vršimo na studiji izvodljivosti i opravdanosti projekta, ili na kompletnoj sistem analizi koja bi ostala u vlasništvu naručioca i ni na koji način ne bi ograničila svoju upotrebu na samo jedan sistem ili jednog dobavljača.

Studija izvodljivosti i opravdanosti projekta je dokument koji je posledica analize izvodljivosti implementacije rešenja.

Ova studija sadrži sledeće delove:
 1. Kratku preliminarnu sistem analizu potrebnog sistema.
 2. Procenu rizika.
 3. Procenu povrata investicije (ROI)
 4. Predloge za razli;ite varijante toka implementacije u zavisnosti od preliminarne sistem analize
Za slučaj naručioca iz oblasti industrije hrane i lekova, studiju izvodljivosti i opravdanosti projekta sprovodimo u skladu sa generalnim principima validacije softvera korišćenog u industriji hrane i lekova, te bi bila priprema za naknadnu validaciju istog.

Izrada studije izvodljivosti i opravdanosti projekta podrazumeva aktivno učešće naručioca sa konkretnim ulogama u zajedničkom timu. Preporuka je da jedan predtavnik isporučioca aktivno učestvuje u kompletnom procesu izrade studije izvodljivosti kao kontrolni organ.


Detaljna sistem analiza
Pored studije izvodjlivosti i opravdanosti projekta, moguće je napisati detaljnu sistem analizu funkcionalnosti koje bi bile osnova za projekat implementacije softverskog rešenja bilo kojeg proizvođača. Sa ovom specifikacijom budući korisnik bi mogao da se pojavi ispred bilo kog isporučioca rešenja i da kvalitativno i kvantitativno proveri postojanje određenih bitnih funkcionalnosti. Ne postoji nikakva obaveza da angažuje Micro BS za implementaciju sistema kasnije.

Za slučaj naručioca iz industrije hrane i lekova, ovaj dokument sadržao bi definiciju zahteva sa sledećim izveštajima, prema The Medical Products Quality System Regulation (Title 21 CFR Part 820) - Traceability Analysis, Software Requirements to System Requirements (and vice versa), Software Requirements to Risk Analysis, Software Requirements Evaluation.


Nadgledanje projekta u svojstvu trećeg lica/medijatora
Micro BS je u mogućnosti da ponudi i nadgledanje implementacije u svojstvu trećeg lica, što podrazumeva praćenje svih tačaka u procesu implementacije koja se obavlja od strane druge kompanije, uz apsolutnu zaštitu svih prava naručioca posla i kao integralni deo njegovog tima za praćenje implementacije.

Možemo da učestvujemo u projektu kao strana koja će pomiriti zahteve klijenta i zahteve kompanije koja razvoja/implementira svoje rešenje. Možemo da pomognemo u slučaju konfliktnih situacija štiteći interese našeg klijenta.


Izrada dodatne dokumentacije u vezi sa validacijom softvera
Takođe, za preduzeća iz industrije hrane i lekova, za softver koji upravlja proizvodnjom, a nakon obavljene sistem analize, možemo ponuditi dodatne aktivnosti naših ljudi na izradi dokumentacije koja je u vezi sa generalnim principima validacije softvera korišćenog u industriji hrane i lekova (General Principles of Software Validation; Final Guidance for Industry and FDA Staff), a u cilju obezbeđivanja potrebnih informacija u skladu sa The Medical Products Quality System Regulation (Title 21 CFR Part 820) i životnim ciklusom softvera, po pitanju instalacione kvalifikacije (IQ), operacione kvalifikacije (OQ) i kvalifikacije performansi (PQ) sa sledećim aktivnostima:
 1. Planiranje kvaliteta (Quality planning) sa sledećim izveštajima
  • Risk (Hazard) Management Plan
  • Configuration Management Plan
  • Software Quality Assurance Plan
   • Software Verification and Validation Plan
    • Verification and Validation Tasks, Acceptance Criteria
    • Schedule and Resource Allocation (za aktivnosti verifikacije softvera)
    • Reporting Requirements
   • Formal Design Review Requirements
   • Reporting Requirements
  • Problem Reporting and Resolution Procedures
  • Other Support Activities
 2. Definicija zahteva sa sledećim izveštajima
  • Preliminary Risk Analysis
  • Traceability Analysis
   • Software Requirements to System Requirements (and vice versa)
   • Software Requirements to Risk Analysis
  • Description of User Characteristics
  • Listing of Characteristics and Limitations of Primary and Secondary Memory
  • Software Requirements Evaluation
  • Software User Interface Requirements Analysis
  • System Test Plan Generation
  • Acceptance Test Plan Generation
  • Ambiguity Review or Analysis
 3. Specifikacija dizajna softvera
  • Updated Software Risk Analysis
  • Traceability Analysis - Design Specification to Software Requirements (and vice versa)
  • Software Design Evaluation
  • Design Communication Link Analysis
  • Module Test Plan Generation
  • Integration Test Plan Generation
  • Test Design Generation (module, integration, system, and acceptance)
 4. Razvoj ili kodiranje
  • Traceability Analyses
   • Source Code to Design Specification (and vice versa)
   • Test Cases to Source Code and to Design Specification
  • Source Code and Source Code Documentation Evaluation
  • Source Code Interface Analysis
  • Test Procedure and Test Case Generation (module, integration, system, and acceptance)
 5. Testiranje
  1. Testiranje od strane isporučioca softvera
   • Test Planning
   • Structural Test Case Identification
   • Functional Test Case Identification
   • Traceability Analysis - Testing
    • Unit (Module) Tests to Detailed Design
    • Integration Tests to High Level Design
    • System Tests to Software Requirements
   • Unit (Module) Test Execution
   • Integration Test Execution
   • Functional Test Execution
   • System Test Execution
   • Acceptance Test Execution
   • Test Results Evaluation
   • Error Evaluation/Resolution
   • Final Test Report
  2. Testiranje od strane korisnika
   • Acceptance Test Execution
   • Test Results Evaluation
   • Error Evaluation/Resolution
   • Final Test Report


Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt

Copyright (C) 2014 Micro Business Solutions.