Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt
Razvoj softvera po narudzbini Open Text ECM resenja (Document management) Mobilni uredjaji Mobilna resenja (magacin, terenski rad)
 
eKasica
Aplikacija za vođenje evidencije prihoda i rashoda u okviru jednog domaćinstva. Jednostavna za korišćenje. Omogućava svim članovima porodice da evidentiraju svoje troškove na način na koji to njima najviše odgovara.

Osnovna ideja: omogućiti vođenje evidencije prihoda i rashoda u okviru jednog domaćinstva i na taj način omogući korisniku da u svakom trenutku ima uvid u količinu novca kojom raspolaže. Pored ovoga, dostupni su pregledi prihoda i rashoda po različtim kriterijuma što omogućava korisnicima detaljan uvid u to na šta troše novac.

Aplikacija je realizovana tako da može raditi u dva dva režima:
  • Osnovni režim omogućava evidentiranje prihoda i rashoda na najnižem nivou koji podrazumeva samo evidentiranje protoka novca. Vrlo je jednostavan za korićenje. Ne zahteva definisanje dodatnih klasifikatora koji bliže određuju vrstu prihoda ili rashoda.
  • Napredni režim omogućava veću analitičnost prihoda i rashoda na različitim nivoima:
    • vođenje evidencije po različitim računima i
    • klasifikovanje prihoda i rashoda po mestima troška, članovima porodica, različitim događajima ili klasifikatorima koje je korisnik sam definisao
eKasicu mogu koristiti svi članovi jedne porodice ali tako da svako može za sebe odabrati režim rada aplikacije u kome želi da radi - osnovni ili napredni.

Aplikaciju možete da naručite na telefon 011/3036-555 ili slanjem e-mail poruke na
office@micro-bs.com
Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt

Copyright (C) 2014 Micro Business Solutions.