Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt
Razvoj softvera po narudzbini Open Text ECM resenja (Document management) Mobilni uredjaji Mobilna resenja (magacin, terenski rad)
 
KupOn - Kupovina Online B2B
Web portal namenjen personalizovanom naručivanju robe i/ili usluga u veleprodaji, sa cenovnom politikom koja može biti različita za svakog klijenta i administrativnom aplikacijom za brzu manipulaciju nad podacima.

Tehnologija: Microsoft .Net web i Windows aplikacija, Microsoft SQL Server

Osnovna namena aplikacije je da omogući firmama da na brz i lak način otvore veleprodaju na Web-u i ponude svoje usluge, rešenja ili proizvode drugim firmama, dižući pritom kvalitet usluge na veoma visok nivo, uz drastično skraćenje vremena potrebnog za kreiranje i procesiranje informacija koje su vezane za narudžbenice.

Cenovna politika - omogućeno je kreiranje rabata na nivou pojedinačnih klasa artikala tako da različiti kupci mogu imati različite cene za različite artikle. Pored ovoga, artikli mogu imati i viševalutne cenovnike, a postoji i logika koja se brine o zaštiti cena i pokreće se na svaku promenu vrednosti kursa predefinisane valute i automatski izvrši rekalkulaciju osnovne cene artikala. Omogućeno je i pravljenje promocija sa posebnom definicijom cena i vremenskim opsezima u kojima će se uzimati u obzir.

Napredna B2B logika - pored standardnih funkcija kao što su listanje kataloga, korišćenja korpe za kupovinu, osnovnog i naprednog pretraživanja, portal sadrži dinamičko dodeljivanje atributa i vrednosti atributa na nivou artikla, unakrsnu prodaju artikala, paketnu prodaju više artikala kao jedne celine, preporučene artikle za svaku definiciju klase artikala, ankete, vesti, web mail komunikaciju sa klijentom, kao i totalno uticanje na stanje lagera i mogućnost sprečavanja kupovine celog lagera definisanjem procentualnog ograničenja, i drugo.

Administracija - urađena kao standardna Windows aplikacija sa intuitivnim interfejsom i ugrađenim Help mehanizmom, omogućava veoma brz rad i manipulaciju nad svim podacima, uz mogućnost dodele privilegija korisnicima aplikacije i aktiviranja mehanizma za repliciranje podataka sa Web bazom.Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na office@micro-bs.com.

Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt

Copyright (C) 2014 Micro Business Solutions.