Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt
Razvoj softvera po narudzbini Open Text ECM resenja (Document management) Mobilni uredjaji Mobilna resenja (magacin, terenski rad)
 


Mobilna rešenja
Mi u MicroBS-u se bavimo razvojem funkcionalnih rešenja, prilagođenih zahtevima svakog korisnika ponaosob. U tom razvoju, po pitanju softverskih rešenja za terenske ekipe, partneri smo sa nacionalnim mobilnim operaterom i jednom od najuspešnijih srpskih kompanija, Telekom Srbija.
Modernizacija logističkog sistema
Sa ciljem reorganizacije poslovnih procesa, kao i njihovo prilagođavanje precizno definisanim poslovnim standardima bitno je zadržati modularnu strukturu pojedinačnih procesa kao i hijerarhijsku strukturu administrativne organizacije. Pre svake implementacije Micro BS u interakciji sa korisnikom definiše osnovne ciljeve logističkog sistema, sagledava sve bitne kritične tačke u poslovnim procesima. Kao što su objektivni stepen kontrole poslovnih procesa, šta su indikatori prikazanih propusta, da li postoji kontrola uskih grla logističkog lanca. Nakon sagledavanja svih činjenica pristupa se reorganizaciji postojećeg ili uvođenje novog sistema. Ciljevi do kojih treba da dovede uspešna realizacija ovog projekta su efikasniji i racionalniji poslovni proces, ušteda i samim tim poboljšana konkurentnost na tržištu, minimiziranje reklamacija, po mogućnosti eliminisanje istih, standardi kao i zakonske obaveze (ISO - sledljivost, HACCP, GP, ekologija itd.), kao i mogućnost saradnje sa inostranim kompanijama i izlaz na spoljno tržište.

Prilikom kreiranja novog sistema analizira se kompletno poslovanje, definišu se profili radnika koji rade na određenom procesu. Definišu se vlasnici procesa kojima se predaje što veća odgovornost. Analiziraju se norme standarda i vrši njihova implementacija u poslovni proces.

Svaka funkcionalnost može pretrpeti efikasnu, brzu i, za korisnika ekonomski prihvatljivu, adaptaciju uz koju će podrška biti još efikasnija. Uvid u istoriju poslovanja može u mnogome pomoći prilikom implementacije funkcionalnosti. U magacinskom poslovanju, prilikom prijema robe beleži se vreme ležanja i "critical point" posle kojeg se sistem automatski obaveštava da li su potrebne nove zalihe ili je potrebna ponovna kontrola kvaliteta. U zavisnosti od frekventnosti pojedinih porudžbina od određenog dobavljača, ovaj sistem se adaptira tako da se smanje troškovi i poveća produktivnost. U svakoj funkcionalnosti je definisana dostupnost i privilegija nad svakim podatkom kako bi svaki proces bio nedvosmislen i intuitivan. Modul sprege logističkog sistema sa postojećim administrativnim sistemom (ERP), se implementira na način, kako podaci u celom sistemu ne bi gubili na konzistentnosti. Navedimo samo primer jednog tretmana robe u modernom sistemu koji garantuje sledljivost: Na prijemu robe referent je preuzeo i kontrolisao pristiglu robu. Dobavljač, transportna firma, šofer, referent i svi podaci o materijalu (šarža, datum proizvodnje, rok trajanja...) kao i vreme preuzimanja robe mora biti evidentirano. Skladište mora biti u skladu sa potrebnim tretmanom skladištenja robe (npr. Tempeatura ili vlažnost mora da bude u dozvoljenim granicama...). Ako roba dugo leži možda je potrebna dodatna kontrola kvaliteta. Ovde se mora evidentirati ko i kada je radio kontrolu i broj dokumenta (rezultata). Kada se radi kontrola kvaliteta (uzorkovanje) roba mora da se prebaci u magacin karantina. Prilikom ulaska u proizvodnju pojedinačne komponente moraju biti sa istom šaržom od jednog dobavljača. Kod kontrole kvaliteta (atest) se mora evidentirati koje pripremio materijal, kome i kada ga je predao u proizvodnju. Izlaz robe iz proizvodnje ide po istom postupku, evidentira se ko je kome, šta, koliko i kada predao. Proizvodna šarža i oznaka na etiketi sa datumima itd. mora se kontrolisati i takođe evidentirati. Kada prozvod napušta skladište gotovih proizvoda, mora se znati odakle se uzima jer FIFO mora da se podrži uz potpuno evidentiranje šarže proizvoda, ime komisionera, broj naloga, ime klijenta, transportna firma i ime šofera... Kod ovakvog tretmana robe, ta ista roba se po potrebi uvek može direktno povući sa tržišta.Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt

Copyright (C) 2014 Micro Business Solutions.