Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt
Razvoj softvera po narudzbini Open Text ECM resenja (Document management) Mobilni uredjaji Mobilna resenja (magacin, terenski rad)
 
MediaNet
U pitanju je jedan od naših najkompleksnijih projekata koji predstavlja kompletan sistem za podršku čitavom poslovnom procesu agencija za spoljno oglašavanje - od najma lokacija za panoe, sve do kreiranja foto-albuma za završene kampanje. Pokrivanje svih segmenata predstavljalo je poseban izazov, usled mnogih specifičnosti ove oblasti poslovanja. Pored toga, bilo je neophodno implementirati brojna pravila i poslovnu politiku koji do tada, najvećim delom, nisu bili sprovođeni.

Čitav sistem MediaNet sastoji se, u stvari, iz nekoliko aplikacija, međusobno integrisanih: - Intranet Windows aplikacija za zaposlene - Web aplikacija za klijente i plakatere (spoljne saradnike, podizvođače) - Remoting server za zaposlene na udaljenim lokacijama (ekstranet/VPN) - Scheduler aplikacija (Windows service) za praćenje događaja u sistemu i obaveštavanje Zbog velikog broja korisnika sa različitim zaduženjima, poseban naglasak prilikom razvoja sistema stavljen je na sistem privilegija. U tom smislu, razvijen je poseban mehanizam koji omogućava veomra precizno određivanje ne samo prava pristupa sistemu, nego i prava i mogućnosti korišćenja svih raspoloživih opcija. Istovremeno, u skladu sa potrebama korisnika, u sistemu je predefinisano nekoliko grupa korisnika, sa odgovarajućim privilegijama, ali je omogućeno i dodatno precizno definisanje.

Osim toga, same funkcionalnosti su podeljene u nekoliko osnovnih celina, kako bi rad u sistemu bio maksimalno pojednostavljen:
  • Administracija
  • Operativa i razvoj
  • Panoi
  • Kampanje
  • Finansije
  • Izveštaji

Sve celine u potpunosti su prilagođene poslovanju agencija za spoljno oglašavanje (outdoor advertising) i obuhvataju svaki aspekt - kreiranje ugovora za najam lokacija, dozvole, naloge za postavljanje panoa, tehničku kontrolu, razvoj i održavanje mreže, kreiranje kampanja i njihovu izmenu čak i tokom trajanja, postavljanje postera i praćenje njihovog statusa, kreiranje kataloga, sve do fakturisanja i to po nekoliko različitih modela.

Pritom je u svim aplikacijama, koje čine sistem MediaNet, primenjena ista logika korišćenja, uz isti ili što sličniji interfejs (u slučaju web aplikacije, određena odstupanja su neophodna), čime je omogućeno ne samo lako prihvatanje od strane krajnjih korisnika, nego i veoma lako savladavanje novih funkcionalnosti u slučaju proširenja privilegija na dodatne funkcionalnosti.

Sa tehničke strane, MediaNet se u potpunosti oslanja na vodeću Microsoft .Net tehnologiju (C#, asp.net). Standardno, za smeštaj podataka, sistem koristi Microsoft SQL Server bazu podataka, ali je omogućeno i korišćenje Oracle baze.

Hardverski zahtevi su zaista minimalni, za ovakav sveobuhvatan sistem, a direktno zavise od projektovanog broja korisnika.

Za sistem MediaNet, Micro Business Solutions je dobitnik specijalnog priznanja Diskobolos 2008. godine.

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na office@micro-bs.com, a možete da preuzmete i success story za projekat Medianet (PDF format, na srpskom jeziku).

Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt

Copyright (C) 2014 Micro Business Solutions.