Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt
Razvoj softvera po narudzbini Open Text ECM resenja (Document management) Mobilni uredjaji Mobilna resenja (magacin, terenski rad)
 
TicketDesk
Softverski sistem za organizaciju svih vrsta događaja i prodaju ulaznica može se koristiti za stadione, pozorišta, bioskope, koncerte, kongrese, seminare, diskoteke, klubove, zoološke vrtove, itd. Pri kreiranju ovog rešenja, vodilo se računa da se, pre svega, obezbedi tehnološki savremeno rešenje, koje će korisniku omogućiti fleksibilnost u kreiranju optimalne politike korišćenja raspoloživih resursa, maksimalnu zaštitu od potencijalnih zloupotreba, kao i mogućnost nadgradnje sistema uvođenjem novih funkcija.

U sistemu same prodaje karata, blagajnicima je na raspolaganju veliki broj opcija - od rezervacije i prodaje, preko izdavanja karata za partnere, do vraćanja i otkazivanja.

Kao i u većini sličnih sistema, za štampu karata predviđeno je korišćenje tzv. termalnih štampača koji su se, po pitanju brzine, robusnosti i kvaliteta, pokazali kao najbolje rešenje. Ipak, u dogovoru sa klijentom, moguće je implementirati podršku za bilo koju vrstu i model štampača. Pored uobičajenih podataka, na svakoj ulaznici se njen serijski (identifikacioni) broj štampa na dva načina: kao kombinacija slova i cifara i u formi barkoda (trakastog koda), da bi se omogućilo njegovo mašinsko očitavanje.

Paket je primenljiv za sale i sportske hale različite strukture, broja sedišta i različite politike prodaje.

Sistem omogućava definisanje objekata, a potom i prostora/sala u kojima je moguće organizovati bilo kakva dešavanja i za koja se karte prodaju. Prikaz sale i numeracije mesta je grafički. Najpre se definiše DOGAĐAJ, koji određuje raspoloživi broj, raspred i numeraciju sedišta u sali. Rezervacija i prodaja mesta vrše se jednostavnim označavanjem željenih mesta na grafičkoj predstavi sale.

U slučaju diskoteka, klubova i sličnih prostora, dovoljno je odrediti maksimalan kapacitet, dok je za stadione, pozorišta i bioskope moguće implementirati tačan raspored (u kom slučaju je moguća i tačna numeracija mesta za prodaju karata). Za same događaje, omogućeno je definisanje satnice (datum i vreme), cena i popusta, kao i kapaciteta koji se prodaje (u slučaju numerisanih mesta, moguće je odrediti konkretno koja se mesta puštaju u prodaju, recimo samo severna i južna tribina).

Sistem popusta omogućava definisanje do kog datuma će biti moguća kupovina sa popustom, ali i definisanje posebnih cena za razne kategorije posetilaca (niža cena za decu koja posećuju zoo vrt). Uz to, moguće je grupisati karte (recimo, za više koncerata/utakmica) i odrediti poseban popust.

Korisnici sa odgovarajućim privilegijama imaju i mogućnost pregleda detaljnih izveštaja o prodaji, na nivou celog događaja ili pojedina?nog termina.

S druge strane, administratorima je omogućeno definisanje korisnika sistema, vrsta događaja (za stadione to može biti utakmica, ali i koncert), kao i određivanje za koje vrste događaja svaki od definisanih korisnika može da prodaje karte. Uz to, omogućeno je i praćenje ukupnog broja raspoloživih karata, definisanje novih prostora i partnera/distributera sa kojima sarađuju po bilo kom osnovu.

U slučaju zahtevnijih korisnika, osnovni sistem moguće je nadograditi prodajom karata putem Interneta i SMS poruka, kao i automatizovanu kontrolu ulaska u salu sa PDA uređajima sa barkod čitačima. Štampanje barkoda i ostalih aktuelnih informacija na karte vrši se na unapred pripremljenim obrascima za karte u trenutku izdavanja (prodaje). Karta u tom momentu dobija svoj broj (barkod) i evidentira se kome je izdata. Prilikom ulaska gledalaca, ručnim čitačem barkoda, očitava se broj karte i proverava njena ispravnost i to da li je već korišćena. Ovakvim sistemom se pouzdano sprečava da korišćenjem iste karte na događaj uđe više gledalaca, kao i falsifikovanje i preprodaja karata. Na ovaj način se takođe obezbeđuje evidencija svih posetilaca, koja značajno doprinosi sprečavanju izgreda i povećanju bezbednosti.

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na office@micro-bs.com.

Home | O nama | Rešenja | Korisnici | Projektovanje | Novosti | Karijera | Kontakt

Copyright (C) 2014 Micro Business Solutions.